přeskočit k navigaci »

 

Tady jsem Úvod > Objevujte > Muzea a galerie > Muzea > Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina

Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina

 

Kategorie: Muzea region: Cheb, Františkovy Lázně a okolí  | Město: Skalná

 

Úzkorozchodné dráhy v okolí Skalné mají velice bohatou a zajímavou historii. Jejich existence se datuje od přelomu 19. a 20. století, kdy byl zahájen provoz na tzv. Halštrovské dráze, železnici z Tršnice do dnešních Lubů. A právě úzkorozchodné drážky různých majitelů (a také různých rozchodů) sloužily k dopravě keramických jílů a dalších surovin jak k překládce na „velkou“ železnici, tak i do zpracovatelských provozů. Vrcholné období pro úzkorozchodné dráhy nastalo ve 30. letech minulého století, kdy jejich síť sahala od Nového Drahova až po Velký Luh.

Po 2. světové válce, kdy došlo ke sloučení malých těžebních provozů do jediného celku, došlo také ke sjednocení rozchodu všech drážek na 600 milimetrů. Postupné otevírání větších lomů, odkud byla vytěžená surovina dopravována nákladními automobily, mělo za následek, že síť úzkorozchodných drážek se postupně omezovala až do dnešního stavu, kdy celková délka kolejí měří necelých osm kilometrů. Úzké koleje zůstaly zachovány v jižní části skalenského revíru díky sousedství národní přírodní rezervace Soos, kde provoz těžké nákladní autodopravy není kvůli ochraně přírody možný.

V roce 2011 byla nedaleko vchodu do NPR Soos otevřena stálá výstava, která na řadě panelů i trojrozměrnými předměty mapuje historii úzkorozchodných drah nejen na Skalensku, ale i v celém Karlovarském kraji a také v ostatních regionech České republiky.

Hned následující rok byl ve spolupráci občanského sdružení IMC Plzeň a majitele dráhy firmy LB Minerals, spol. s r.o., zahájen provoz turistických vláčků mezi stanicemi Soos a Kateřina, kde se nachází malé depo spolu s dílenským zázemím drážky. Provoz prvních osobních vlaků byl možný díky pochopení Muzea Sokolov, které zapůjčilo dva osobní vagony typu DM 12, dříve sloužící k dopravě horníků v hlubinných dolech. Postupně byl vozový park doplňován tak, že v pátém roce provozu měl dopravce k dispozici již čtyři zakryté a jeden osobní otevřený vůz.

Provoz vlaků pro cestující probíhá ve vyhlášených dnech (zpravidla se jedná o víkendy, státní svátky vždy od konce dubna do září; během letních prázdnin pak o všech víkendových dnech). První vlaky vyjíždějí ze Soosu v 10.00 h, další spoje pak následují v pravidelném 45minutovém intervalu.

Kromě pravidelných vlaků nabízíme i možnost zavedení vlaků na objednávku. Toto je vhodné zejména pro školní, pracovní a další kolektivy. Na přání připravíme i osobní či nákladní fotovlaky a také jízdy po úsecích sítě, kde osobní doprava není běžně provozována.

V areálu stanice Soos nyní vzniká muzeum těžby jílů na Skalensku; postupně se doplňuje i sbírka vozidel o rozchodu 600 m.

V rámci soutěže o nejkrásnější nádraží České republiky v roce 2015 získala stanice Kateřina titul „Pohádkové nádraží“.

 

 

Kontaktní údaje

Jméno: Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina

Telefon: +420 739 025 160, +420 604 704 906

E-mail: mudk@email.cz

Web: www.draha-katerina.cz

Facebook: www.facebook.com/mudkcz/

 
 
 
 

Další užitečné weby:

 
Živý kraj

Živý kraj
oficiální průvodce Karlovarským krajem

E-mail: info@zivykraj.cz