přeskočit k navigaci »

 

Tady jsem Úvod > Objevujte > Příroda > Naučné stezky > Naučná stezka Mnichovské hadce

Naučná stezka Mnichovské hadce

 

Kategorie: Naučné stezky region: Sokolov a okolí  | Město: Horní Slavkov

 

Naučná stezka Mnichovské hadce je zaměřená na botaniku, geologii a historii. Stezka začíná u silnice mezi Úpolínovou loukou a Křížky. Na 12 km dlouhé trase najdete 9 informačních tabulí.

Zastávky:

  1. Úpolínová louka (NPR chrání druhově bohatou mokřadní louku s řadou chráněných rostlin. Vstu po cca 100 m dlouhém dřevěném chodníku s odpočívadlem na konci).
  2. Křížky: (NPP Křížky chrání vzácná rostlinná a společenstva na hadcových skalkách).
  3. Dlouhá stoka (Kulturní a technická památka na dobývání cínu v hornoslavkovském horním revíru. Jedinečný doklad o dovednostech našich předků).
  4. Hadec (Exkurze do geologického vývoje serpentinitu-hadce, který dal vzniknout unikátnímu, přírodně a geologicky významnému území).
  5. Brusírny hadce (Historie zpracování a využití hadce k dekorativním účelům, historie zdejších brusíren hadce).
  6. Pluhův bor (NPR chrání ve Slavkovském lese nejrozsáhlejší přirozený hadcový bor s řadou drobných hadcových výchozů).
  7. Grünská kyselka (Vývěr kyselky je krytý altánem. Kdo by neochutnal tuto jedinečnou minerálku…).
  8. Dominova skalka (Hadcový výchoz se zbytka vřesovišť. PP pojmenovaná po českém botanikovi Karlu Dominovi).
  9. Novoveská kyselka (Zastávka u bývalé stáčírny minerálních vod).
 
 

Délka trasy

12 km

Druh přesunu

pěší

Náročnost terénu

málo náročný terén – lesní pěšiny a cesty nebo silničky (větší provoz je jen v úseku, který vede po silnici č. 210 Prameny – Mnichov).

Časová náročnost

3 - 4,5 hod.

 
 
 

Další užitečné weby:

 
Živý kraj

Živý kraj
oficiální průvodce Karlovarským krajem

E-mail: info@zivykraj.cz