přeskočit k navigaci »

 

Tady jsem Úvod > Objevujte > Příroda > Naučné stezky > Naučná stezka Okolí hradu Seeberg

Naučná stezka Okolí hradu Seeberg

 

Kategorie: Naučné stezky region: Cheb, Františkovy Lázně a okolí  | Město: Ostroh

 

Naučná stezka okolím hradu Seeberg popisuje historii obce, vývoj osidlování podhradí a rozvoj řemesel, faunu a floru v povodí Slatinného potoka. Můžete si zvolit ze 2 okruhů. Ten kratší měří 800 metrů, delší 1.800 metrů. Stezka má 10 zastávek a začíná na parkovišti před hradem Seeberg.

Zastávky:

  1. Naučná stezka „Okolí hradu Seeberg" (základní informace o NS a mapka obou okruhů).
  2. Panský mlýn (o historii mlýnů na Slatinném potoce, život kolem bývalých mlýnských rybníků)
  3. Kaplička u studánky (historie vzniku kapličky, nevysychající studánky, povodí Slatinného potoka).
  4. Farní škola (historie školy a školství v Ostrohu)
  5. Kostel sv. Wolfganga (chráněná památka, využívaná ke kulturním účelům - program na www.poustka.cz; cenné mramorové náhrobní desky bývalých majitelů panství, netopýří úkryty ve sklepení kostela, ojedinělý dub šarlatový u zdi kostela
  6. Na mostě (na 1. okruhu; most jako historická spojnice dvou částí obce, geologický náhled na soutěsku Slatinného potoka v tomto místě)
  7. U pekárny (na 2. okruhu; z historie řemesel a obživy obyvatel Ostrohu, pozůstatky původních kyselých doubrav v údolí Slatinného potoka)
  8. Mlýn na kosti (na 2. okruhu; využití energie vodního toku pro průmyslovou výrobu, geologická skladba okolí Ostrohu na okraji Chebské pánve)
  9. Kachní rybník (na 2. okruhu; pozůstatky povrchové těžby rud, prameniště vod v okolí).
  10. Restaurace Prüller (rozvoj cestovního ruchu a turistiky v Ostrohu v 1. pol. 20. století, zahrady a hospodářská stavení jako útočiště zpěvného ptactva)
 
 

Délka trasy

1. okruh (červený) - 800 m; 2. okruh (modrý - 1800 m

Druh přesunu

pěší

Náročnost terénu

nenáročný terén s mírným převýšením a dobrými cestami, vhodný i pro rodiny s dětmi.

Časová náročnost

Delší okruh zvládnete projít cca za 1 hodinu.

 
 
 

Další užitečné weby:

 
Živý kraj

Živý kraj
oficiální průvodce Karlovarským krajem

E-mail: info@zivykraj.cz