přeskočit k navigaci »

 

Tady jsem Úvod > Objevujte > Příroda > Naučné stezky > Naučná stezka Velká krušnohorská výsypka

Naučná stezka Velká krušnohorská výsypka

 

Kategorie: Naučné stezky region: Sokolov a okolí  | Město: Sokolov

 

Naučná stezka Velká krušnohorská výsypka je zaměřená na geologii, botaniku, zoologii, ekologii a rekultivaci krajiny po povrchové těžbě. Naučná stezka začíná u silnice 1,5 km nad Lomnicí ve směru do Vintířova (parkoviště, panel zast. č. 1).

Zastávky:

 • Hromada hlíny a co víc? (těžba uhlí a rekultivace, schéma lomu a výsypky, bezpečnostní pokyny pro pohyb po naučné stezce)
 • Voda na výsypce (pohyb vody, složení, chemické změny vody, příklady chemického složení vody, vliv na živé organismy)
 • Umělá nádrž s přeneseným společenstvem (sukcese vodních nádrží na výsypce, transfer)
 • Lesnické rekultivace
 • Počáteční stádium vývoje výsypky (suchozemské organismy, vodní plochy, trhavinami uměle vytvořené vodní plochy)
 • A Problémy se železem (zdroj železa, mechanismus srážení a zadržení, toky znečištěné železem)
 • B Pokročilé stádium vývoje výsypky (suchozemské rostliny, mokřady, diverzita stanoviště)
 • Přirozené ekosystémy (drobní savci, ptáci, dravci)
 • A Myslivost na výsypkách
 • B Urychlení přirozeného vývoje nádrže přenosem společenstva (historie nádrže, slaniska, obojživelníci na výsypkách)
 • Lesnické rekultivace s využitím přirozeného náletu
 • Jak se dělá výsypka (doprava nadložních hornin, problémy se stabilitou, celkové údaje o výsypce a schéma výsypky)
 • Mokřady (definice a funkce v krajině, ochrana mokřadů na národní a mezinárodní úrovni, mokřady na území dotčeném těžbou uhlí, meandrový mokřad, křovitý mokřad).
 
 

Délka trasy

3,2 km

Druh přesunu

pěší

Náročnost terénu

nepříliš nároční terén

Časová náročnost

1-2 hodiny

 
 
 

Další užitečné weby:

 
Živý kraj

Živý kraj
oficiální průvodce Karlovarským krajem

E-mail: info@zivykraj.cz