přeskočit k navigaci »

 

Tady jsem Úvod > Objevujte > Příroda > Zajímavé lokality > Přírodní park Jelení vrch

Přírodní park Jelení vrch

 

Kategorie: Zajímavé lokality region: Krušné hory  | Město: Přebuz

 

Je to jedno z nejcennějších rašelinišť Krušných hor, nejen co do bohatosti rostlinných a živočišných druhů, ale i co do celkového stavu a ukázek všech vývojových fází vrchovištního rozvodnicového rašeliniště.

Většinu území přírodního parku Jelení vrch pokrývají lesní porosty, tvořené převážně smrkem ztepilým. Zbytek parku tvoří nevyužívané pastviny. Objevuje se tu několik chráněných rostlinných druhů, např. kriticky ohrožený vítod douškolistý, masožravá rosnatka okrouhlolistá, ohrožený druh horské orchidee prsnatec Fuchsův či prha arnika. Z fauny tu hnízdí vzácné sovy krušnohorských smrčin kulíšek nejmenší a sýc rousný.

 
 
 
 

Další užitečné weby:

 
Živý kraj

Živý kraj
oficiální průvodce Karlovarským krajem

E-mail: info@zivykraj.cz